Project

In totaal komen er zo’n 500 nieuwe woningen op het Carnisse Eiland. Een gevarieerde mix aan woningen. Zowel gezinswoningen met een tuin als bovenwoningen en appartementen. Het aanbod bestaat uit koopwoningen, sociale huurwoningen en middeldure huurwoningen. In de buurt parkeer je zoveel mogelijk uit het zicht en wordt er voorrang gegeven aan de voetganger en fietser. Daarnaast is er ruimte om te ontspannen en te spelen, bijvoorbeeld op een centraal ontmoetingsplein. 

 

Participatie

Begin 2022 stelde de Rotterdamse gemeenteraad het zogeheten stedenbouwkundig plan voor dit gebied vast. De gemeente Rotterdam en betrokken ontwikkelaars werken nu aan de verdere uitwerking van dit plan. Daarvoor hebben we veel mensen gesproken en ontmoet tijdens de diverse meedenkmomenten. Bijvoorbeeld over de hoogte van de bebouwing en over de wensen en ideeën over de straten, de veiligheid en de verbinding met het Zuiderpark. 

Planning en proces 

De nieuwbouw op het Carnisse Eiland wordt in fases gerealiseerd. Gebouwen die vervangen worden door nieuwbouw worden pas gesloopt wanneer de bewoners in hun nieuwe onderkomen trekken. Naar verwachting start de bouw van de eerste fase eind 2023. De verwachting is dat rond 2029 het hele eiland gereed is.